Ресурси Архив

Месечна безплатна консултация – нова инициатива на Център по мениджмънт

От месец Януари 2017 година стартира новата инициатива на Център по мениджмънт Месечна безплатна консултация Понякога, за да се справим със собствените си предизвикателства ни е необходимо само Още...

Декември 2016 – Тема: “Как да променим навик, който ни ограничава”

Темата за “вредните” навиците е една от най-дискутираните и въпреки всичко, остава “болна” тема за много хора. Често, когато искаме да променим навик, който ни ограничава се проваляме Още...

Навиците на щастието

Щастие е емоционално състояние, при което човек изпитва чувства, вариращи от задоволство и удоволствие до пълно блаженство и прекалена радост. Щастието осмисля живота ни и му придава реалност. Без него всичко е Още...

Тест “Умения за изразяване на емпатия”

Емпатията е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Умението да изразяваме емпатия стои в основата на градивното общуване с другите. Степента на емпатия е строго индивидуална. Още...

Тест “Управлявате ли удовлетвореността на клиентите си?”

Поставяме ли сами бариери пред удовлетвореността на клиентите си? Намерете отговора сега! Отговорете на следващите въпроси честно, за да се ориентирате каква е ефективността на подходът ви за управление Още...