Най-ценния ресурс във фирмата са неговите хора. Но тъй като човешката природа е комплексна и сложна това е и най-непредвидимия и трудно управляем ресурс.

За да подпомогнем да разберете по-добре личността на своите служители и хората, които наемате ние ви предлагаме измерване на основните характеристики на личността и как тя си взаимодейства с другите хора.

Когато имате обективна информация за човека срещу вас, извлечена чрез едни от най-добрите професионални психологически тестове, вие можете да вземате аргументирани и по-добри решения.

Докладите от нашите психологически изследвания дават информация като:

Какви са основните личностни характеристики на човека
Какви обичайни поведения можете да очаквате от него
Как той би се вписал в екипа
Каква роля в екипа е най-подходяща за него
Какво го мотивира в работата
Има ли потенциал за лидер
Ще бъде ли ефективен в мениджърска позиция
Как се справя с предизвикателни ситуации
Може ли да запазва емоционалната си стабилност при стрес
На какво ниво са социалните му умения и как се сработва с хората
Умее ли човекът да се самоуправлява
Какъв е потенциалът му за учене и развитие
Какво е нивото му на самоконтрол и дисциплина
Как се адаптира към непознати ситуации

Можете да използвате информацията от нашите изследвания в следните ситуации:

Да вземете решение дали да наемете определен кандидат за работа
Да разберете конкретен служител има ли потенциал за мениджърска позиция и как ще се справи, ако го повишите
Да изследвате екипната ефективност, за да знаете къде точно да насочите усилията си, така че да направите екипа си наистина успешен
Да разберете какво мотивира човека да постъпва по определен начин и дали това поведение може да бъде променено
Да планирате кариерното развитие на талантите във фирмата, така че да е в синхрон с тяхната личност и да могат да разгърнат целия си потенциал
Да използвате изследванията като база за поставяне на цели за развитие на служителите
Да разберете какви са силните му страни и таланти
Да разберете как да си взаимодействате по-добре с конкретния човек

При нас можете да поръчате следните изследвания:

1. Цялостно изследване на личностните характеристики и модели на поведение

От изследването ще разберете  кои са обичайните начини, по които реагира човекът в различни ситуации и ще знаете какво можете да очаквате при взаимодействието си с него.

Основните аспекти на изследването са:

Как човекът филтрира информацията при взема решения и на какво акцентира при решаването на проблеми.

До каква степен човекът харесва и желае компанията на други хора и колко енергия е склонен да вложи за създаването и поддържането на социални контакти.

Доколко човекът е независим, степента до която позволява на околните да му влияят и доколко той самият се опитва да им влияе.

До каква степен успява да контролира своето поведение и как реагира на предизвикателствата.

Доколко е емоционално стабилен и изразява ли своите чувства или предпочита да ги запази за себе си.

2. Изследване на лидерския потенциал

От изследването ще разберете доколко личностните характеристики на човека са подходящи за развитие на лидерски качества. Обичайните модели на поведение и реакции на човека се разглеждат през концепцията за Автентично лидерство.

В основата на концепцията стои идеята, че лидерът е човек, който познава самия себе си и използва на естествените си дадености и силни страни за постигане на бизнес резултатите. Автентичният лидер създава доверие и е човек, който другите искат да последват.

Основните фактори, през които се изследва лидерския потенциал в този тест са:

Самоосъзнаване – доколко човекът има дълбоко разбиране на самия себе си, собствения характер, чувства, мотиви и желания

Мотивация за промяна – доколко човекът е ориентиран към търсене на по-добри начини и решения или предпочита запазване на съществуващото

Капацитет за учене и развитие – доколко човекът се самоактуализира и търси начини непрекъснато да развива себе си и своите умения

3. Изследване на екипната ефективност

Чрез изследването ще разберете доколко съвместими са личностите в екипа ви и за каква екипна роля е подходящ всеки член на екипа.

Използва се модела на Белбин за екипните роли. Чрез него се определят осем ключови роли, които трябва да се изпълняват в даден екип, за да бъде той изключително успешен. За всяка роля са характерни различни личностни характеристики и модели на поведения, които човекът трябва да има, за да се справя успешно с нея.

От доклада ще разберете доколко вашият екип се доближава до перфектната комбинация от личности и дали имате в екипа човек за всяка една от тези ключови роли.

На база на тази информация можете да правите ефективни промени в екипа и да повишите значително неговите резултати.

4. Изследване на емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност е набор от фактори, който прави успешните хора наистина успешни. Чрез това изследване ще разберете какво е нивото на ЕИ на хората от екипа в множество ключови за успеха умения. Високо емоционално интелигентен човек взема по-добри решения, има по-добри взаимоотношения, чувства се по-удовлетворен от живота и постига повече успехи.

Основните аспекти на изследването са:

Разпознаване на собствените емоции и на емоциите на другите – умение, което значително повишава вземането на добри решения в емоционално наситени ситуации и конфликти

Емоционално подпомагане на мисълта – доколко човекът умее да направлява собствените си мисли и емоции в конструктивна посока за разрешаване на проблеми

Социално взаимодействие – доколко човекът умее да управлява по ефективен начин взаимоотношенията си с другите

Ниво на самоконтрол – доколко човекът умее да овладява импулсите си и да се насочва към конструктивно търсене на решения

Емоционална стабилност – доколко човекът може да се справя със стреса и да проявява устойчивост в изненадващи и трудни ситуации

Самомотивация – доколко изследваният успява да мотивира сам себе си при постигане на цели и в критични и регулярни ситуации и каква е степента на неговата целеустременост

Зрялост на егото – доколко успяваме да използваме своите емоции и силни страни, за да постигнем удовлетворение и доволство в живота си

5. Изследване на силните страни

Хората, които използват силните си страни са по-продуктивни и водят по-пълноценен живот.  Екипи от хора, които се фокусират върху силните си страни са с 12,5% по-продуктивни от останалите. Изследването се прави с  инструмента на Галъп Strengths Finder. Чрез него откривате водещите пет силни страни на хората от екипа ви, които са комбинация от талант, знания и развити умения.

На база на тази информация можете да вземате много по-добри решения относно длъжността, за която дадения човек е подходящ . По-важното е обаче, че ще разберете, в кои области и дейности човекът може да постигне върхови резултати и ще можете да използвате целия му потенциал, ако го насочите към такъв тип дейности. Това е безценна информация за всеки мениджър.

В доклада освен подробно описание на основните силни страни на личността ще получите и идеи за развитие и подходящи подходи за взаимодействие с този човек.

6. Изследване мотивацията в работата

Постигането на успех е комбинация от личностните характеристики, способности на човека и неговата мотивация. За всеки мениджър е от изключителна важност да знае какво задвижва човека и какво го стимулира да положи усилия за постигането на дадена цел.  В това изследване се оценяват 23 мотивационни фактора и на база на резултатите по всеки един от тях се определя личностния мотивационен тип на конкретния човек.

От доклада ще разберете и какви са положителните и отрицателни страни на всеки един от мотивационните фактори и каква работа и работна среда е подходяща за човека мотивиращ се от този фактор.

Ще получите информация за това кои са най-силните мотиватори за човека и кои оказват най-малък ефект върху него. Така решенията ви как да стимулирате хората в своя екип ще са наистина добри и право в целта.

За по-подробна информация относно професионалните психологически изследвания се свържете с нас

contact@mcentersz.com
0898926476

Какво казват клиентите за нас

Антония

Антония

За уебинар Как да останем фокусирани в своите цели

Много Ви благодаря Диана. Благодарение на вашите уебинари, напредвам много. Следя вашите препоръки от повече от година. Съветите ви са безценни, успяхте да ме фокусирате и изстреляте в пътечката за бегачите. Бъдете здрава и все така отваряйте очите на хората.

jani

Жани

За коучинг сесия по скайп

“Здравейте, група! Пиша, за да изразя своята огромна благодарност към нашата прекрасна Диана. Миналата седмица имах коучинг сесия по скайп. Досега не съм ползвала тази услуга. И не знаех какво да очаквам. Но по време на сесията открих много отговори. Почувствах се много добре. Сякаш нов хоризонт се отвори пред мен. И най-важното- главния ми въпрос за приоритета в работата ми, има вече решение.Благодаря, Благодаря, Благодаря, Диана!”

katrin

Катрин Прентис

За професионалните качества на Диана Господинова като коуч

Като ментор в програмата, с удоволствие отбелязвам, че г-жа Диана Господинова е професионалист с високо ниво на самосъзнание. Като коуч тя притежава умението да слуша на много високо ниво и да усеща дори това, което клиентът не казва, като с непоколебима елегантност фокусира целия процес върху интересите и дневния ред на клиента и  му помага успешно да постигне цели си.

Нейните ключови умения като коуч, съчетани с експертните и знания и опит в областта на управлението я правят забележителен актив за всеки лидер или екип, който ще се възползва от таланта и като коуч. Вътрешният и чар и ерудиция правят работата с нея не само професионално удовлетворяващо преживяване, но и гарантирано удоволствие.

Нина Йорданова

За уебинар Преглед на резултатите

Здравейте, Диана (и компания),

Искам да изразя мнението си за уебинара от 18/12/18. Беше изключително интересно и полезно.

Един от примерите, с които работихте беше от попълнената от мен анкета преди това, и беше изключително полезно да чуя нещата, които споделихте и идеите, които ми дадохте. Често си правя списъци и си водя Планер, което ми върши страхотна работа, за да организирам деня си, но Вашият подход е наистина по-задълбочен и аналитичен, а в същото време е достатъчно семпъл. Имам предвид, че не изисква допълнителна подготовка или знания, само да сме честни сами със себе си.

Накратко, мисля че, макар и съвсем случайно (ама наистина случайно), попаднах на едно малко съкровище, от което смятам да се възползвам през следващата 2019 година.

Ganka Petrova

Ганка Петрова

За уебинар Пътят на емоцията по време на конфликта
pavlina

Павлина

За коучинг сесии на живо

“Здравей Диана,  Обръщайки се към теб не знаех буквално по кой път да тръгна. Бях стигнала до пълно блокиране. Благодарение на твоето умело, с много такт и лекота водене успях да се задвижа. Само с няколко срещи успях да изляза от тоталната стагнация и вече гоня конкретни цели. Благодарна съм ти за искрената загриженост и всеотдайност, която вложи в нашите срещи. Ти си един ярък лъч светлина и който заложи на теб ще бъде за негово добро. С огромна симпатия, Павлина.”

vania

Ваня

За инициатива Коучинг уикенд

“Съпреживяването на свободата да бъдеш себе си,удоволствието да общуваш с търсещи и мислещи хора,споделянето на “пътя”,който всеки извървява….изненадата да намериш в чуждия опит нещо ценно за себе си….и не на последно място да усетиш Любов!Благодаря на всички за тези все поглъщащи и уникални емоции!Обичам ви!”