Етикет: Тестове

Тест: До колко успявате да бъдете себе си, докато общувате с другите

Целта на теста е да измери нивото на социален контрол, който притежавате – т.е. способността на човека да наблюдава контролира своето поведение и въздействието, което оказва на хората
Read More

Тест “Умения за изразяване на емпатия”

Емпатията е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Умението да изразяваме емпатия стои в основата на градивното общуване с другите. Степента на емпатия е строго индивидуална.
Read More

Оценете ефективността на вашия екип с новата ни услуга

  ОЦЕНКА НА ЕКИПНАТА ЕФЕКТИВНОСТ     Изследването на екипната ефективност е подходящо за оценка на следните два аспекта: Как конкретната личност с нейните характеристики се вписва в
Read More

Тест “Какво е нивото на вашето себепознание”

Себепознанието е базата за развитието на умението ни да се самоуправляваме и да насочваме живота си в правилната за нас самите посока. Тестът показва доколко познавате самите себе си в 8
Read More

Тест “Управлявате ли удовлетвореността на клиентите си?”

Поставяме ли сами бариери пред удовлетвореността на клиентите си? Намерете отговора сега! Отговорете на следващите въпроси честно, за да се ориентирате каква е ефективността на подходът ви за управление
Read More