Независимо дали осъзнаваме или не, животът ни се движи от история. Той следва сценарий, който сами сме написали за себе си или някой друг е написал за нас.