Цените ли достатъчно себе си? Адекватната самооценка е важен елемент за постигане на личностно щастие и добри взаимоотношения с другите хора. Скалата за измерване на самооценката е създадена Още...