Онлайн обучения

“Мениджмънт академия” е платформа за онлайн обучения разработена от  “Център по мениджмънт”.

С натрупването на многогодишен опит  и сериозно експертно познание възникна  необходимостта да споделим с вас, нашите клиенти, това познание. Използването на съвременните технологии за реализирането на тази идея дойде като естествено решение.

Искахме да създадем такава форма на обучение, при която познанието да е достъпно навсякъде, по всяко време и при изгодни условия, но в същото време да не загубим ценното взаимодействие между лектора и участниците и между самите участници, което е присъщо на обученията в зала. Платформата, на която избрахме да реализираме онлайн обученията има всички тези възможности.

Освен това в “Мениджмънт център” смятаме, че най-истинското познание е това, което човек придобива чрез действието и личния си опит. Затова в обученията в “Мениджмънт академия” сме предвидили  много и различни упражнения и задачи, които ще ви помогнат да тествате предложените идеи и да натрупате собствено усещане за това, кое ще ви е най-полезно и как да го приложите на практика.

Всички обучения са разработени като прилагаме принципите на сугестопедията, макар и адаптирани за онлайн обучения. При разработването на упражненията сме използвали различни подходи, но винаги където е било удачно сме използвали коучинг подхода, който помага  и насърчава обучаващите се да разширяват своите възприятия и осъзнаване, като търсят връзка със себе си и с натрупания собствен личен опит. Така новите познания предложени в “Мениджмънт академия” естествено надграждат и разширяват познанията на курсиста и стават лесно приложими в неговата практика.

Обученията в “Мениджмънт академия” са в две основни области САМОУПРАВЛЕНИЕ  и БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ.

Първото обучение, с което стартира “Мениджмънт академия” е в област „Самоуправление”. Това е обучението „Самопознанието – база за ефективно самоуправление”.  Следващите обучения в област “Самоуправление” и “Бизнес управление” ще  бъдат постепенно добавяни, а докато това се случи, можете да участвате в нашите уебинари или да заявите вътрешно-фирмено обучение по избрана от вас тема.

Свържете се с нас за да разберете повече.


Онлайн обучения

Обученията в област “Самоуправление” са обединени в два модула. В първия модул фокусираме вниманието си върху по пълното опознаване на личността на човека, какви ресурси притежава и как може да използва всичко, което има за да подобри процеса на самоуправление и постигане на резултатите, които желае.

Предвидените обучения във втория модул са насочени към развиване на конкретни умения, които повишават конкурентоспособността на всеки човек във всички области на живота и отговарят на изискванията на съвременния динамичен свят, изпълнен с промени и неизвестност.

Модул 1 „Опознай себе си и живей пълноценно”

себепознанието - база за ефективно самоуправлениеОбучение 1.1
„Самопознанието – база за ефективно самоуправление”

Научете:  кое е в основата на щастливия и пълноценен живот на всеки един човек; как да разберете по-добре себе си; как да направите преоценка на вярванията си и да се освободите от онези от тях, които ви пречат; как да начертаете собствения си път към щастлив и удовлетворителен живот и да тръгнете по него.

Още информация


Очаквайте още:

Обучение 1.2 „Пъзел на живота, желания и цели“
Обучение 1.3 „Лични средства за постигане на пълноценен живот“
Обучение 1.4 „Аз и другите, взаимоотношения и връзки“

Модул 2 „Развий уменията си и бъди конкурентен”

Обучение 2.1 „Умения за учене“
Обучение 2.2 „Аналитични умения“
Обучение 2.3 „Умения за комуникация“
Обучение 2.4 „Междуличностни умения“
Обучение 2.5 „Умение да действаш“
Обучение 2.6 „Умения за гъвкавост и адаптивност“


Онлайн обучения

Модул 1 „Планирай успеха” – планиране и определяне на посоката в непрекъснато променяща се среда и пазар
Модул 2 „Изгради бизнес система” – структура, организация и процеси позволяващи бързина и гъвкавост спрямо пазара
Модул 3 „Работи с хората” – конкурентно предимство на бизнеса изградено на база уменията и качествата на хората
Модул 4 „Управлявай ресурсите”- ефективно планиране, разходване и контрол на ресурсите в ерата на информацията
Модул 5 „Постигай резултати” – гъвкавост при осъществяването на плана без да изпускаш целта от погледа си
Модул 6 „Осигури растеж” – осъществяване на промени, които водят до растеж