Услуги за бизнеса

В нашата практика през годините сме придобили задълбочено познания за цялостното управление на малък и среден бизнес. (Повече за досегашната ни практика можете да видите ТУК >>.)

Но установихме, че най-сериозните изпитания за повечето фирми са свързани с:

 • Повишаване на ефективността на процесите
 • Ефективното управление на човешкия капитал и
 • Осъществяване на сериозни промени в управленските подходи и в бизнеса като цяло.

Именно затова през последните години услугите, които  Център по мениджмънт предлага на бизнеса се фокусираха точно в тези области.

Част от услугите описани по-долу, могат да бъдат извършвани самостоятелно, а други като част от цялостен проект. Възможно е и комбиниране на услуги от различните области в зависимост от целите, които клиентите искат да постигнат.

За услугите,които се извършват онлайн има посочени цени. За конкретно предложение фокусирано върху по-обхватни цели на бизнеса, моля свържете се с нас на посочените контакти.

Анализ и повишаване на ефективността на бизнес процесите
 • Диагностика на моментното състояние на процеса
 • Изясняване на желания резултат от процеса като цяло и на ключовите му етапи
 • Изясняване на отговорниците по осъществяване на процеса
 • Изясняване на необходимите предпоставки за постигане на желания резултат
 • Разработване на план за оптимизация и повишаване на ефективността на процеса
 • Персонален коучинг на ръководителите и отговорниците на процеса за осъществяване на необходимите промени
Повишаване на ефективността на изпълнението на служителите
Промяна в организационната култура
 • Изясняване на желаната организационна култура
 • Установяване на разликата между реална и желана организационна култура
 • Изследване на лидерските стилове на ръководния екип
 • Анализ на сходствата и различията между лидерския стил и желаната организационна култура
 • Разработване на план за промяна на организационната култура
 • Обучения за развитие на „меки” умения – вътрешно-фирмени и/или онлайн
 • Екипен и персонален коучинг за осъществяване на промяната в организационната култура
Развитие на ключови „меки” умения
 • Изясняване на целите и необходимостта от видовете умения
 • Изследване на настоящото ниво на развитие на уменията
 • Разработване на персонализирани и/или екипни планове за развитие на необходимите умения
 • Обучения – вътрешно-фирмени и/или онлайн
 • Персонален и екипен коучинг за преодоляване на вътрешни бариери и отключване на потенциала
Повишаване на мениджърска компетентност
Изграждане и развитие екипи

Списък с наши клиенти и впечатленията от съвместната ни работа можете да видите ТУК>>

С практиката на Център по мениджмънт можете да се запознаете ТУК>>

За да прецените дали предлаганите услуги могат да ви помогнат за вашата конкретна ситуация или проблем можете:

 • Да се запознаете с материалите за бизнеса в сайта ни
 • Да се свържете с нас на посочените контакти  и да получите отговор на всички въпроси, които ви вълнуват