Онлайн тестове и изследвания

 

Изследвания на личността

1. Цялостно изследване на личностните характеристики и модели на поведение (bg, eng)

Изследването обхваща възможно най-широко характеристиките на личността и показва обичайните модели на поведение на кандидата.

2. Изследване на емоционалната интелигентност (bg, eng)

Емоционалната интелигентност е тясно свързана с успеха в различни сфери на живота, професионалния успех и е важно условие за поддържане на пълноценни отношения с други хора. Настоящият тест измерва голям брой аспекти, формиращи емоционалната интелигентност.

3.Изследване на лидерски потенциал (bg, eng)

Отличните лидери изваждат наяве най-доброто от хората около себе си. Настоящият тест може да определи дали даден човек притежава личностните характеристики, които отличават добрите лидери, и да предвиди какви техники ще използва този човек, ако заеме лидерска позиция.

4.Изследване на мениджърска потенциал (bg, eng)

За да бъде един мениджър ефективен са му необходими определен набор от умения и личностни черти. Тестът Оценка на мениджърските умения и стил определя дали дадения човек притежава личностни характеристики, умения и нагласи, които са присъщи за добрия мениджър.

5.Изследване на предприемачески потенциал (eng)

Някои хора не се вписват в съществуващите корпоративни форми. Тях ги води желанието за успех, устремени са към цел, която повечето хора не успяват да видят. Тези хора работят най-добре, когато разчитат само на себе си, като предприемачи. Настоящият тест може да определи дали даден човек притежава характеристиките, които обикновено разкриват наличието на предприемачески потенциал.

6. Изследване на силните страни на личността (bg, eng)

Изследването определя най-важните пет таланта на личността, които са в основата на най-доброто й представяне и силна мотивация. Този тест е подходящ за хора, които искат да планират своето личностно развитие базирайки се на силните си страни.

7. Изследване на умения за постигане на цели и успех (bg, eng)

Определянето на цел е важна част от успеха. Поставянето на твърде високи цели може да завърши с разочарование или падане духом, а поставянето на твърде ниски цели може да не позволи на човека да разкрие своя пълен потенциал. Настоящият тест измерва дали нагласите и поведението на човека са благоприятни за постигане на успех.

8. Изследване на мотивацията в работата (bg, eng)

Мотивацията се определя като един от най-важните фактори за успех, а служителите биват мотивирани от различни фактори. Чрез това изследване вие ще разберете какво мотивира човека в неговата работа.

Изследвания за екипа

1. Изследване на екипната ефективност (bg, eng)

Оценката на екипната ефективност е подходяща за изследване на два аспекта: как конкретната личност с нейните характеристики се вписва в съществуващия екип и какъв е синхронът между отделните личности в екипа.

2. Изследване на взаимоотношенията в екипа (bg)

Изследването на взаимоотношенията в екипа е услуга, която е полезна преди планира- не на дейности по развитието на екипите и показва силните страни и възможните области за подобрение.

Изследване за подбор на търговци

1.Професионален профил за подбор на търговци (eng)

Изследването е проектирано да оцени както аспектите на личността, така и нивото на професионални умения, които кандидата трябва да притежава, за да бъде успешен като търговец. Това изследване ви помага и в посока да разберете силните страни на кандидата, както и областите, в които се нуждае от допълнително развитие.

Изследване при подбор на всякакви позиции

1.Изследване “Профил на идеалния кандидат за конкретна позиция” (bg)

Изследването се състои от два елемента. В първия екипът отговорен за подбора във фирмата попълва въпросник, на база на който се изготвя профил на идеалната личност за конкретната длъжност в конкретната фирма. Във втория елемент на услугата се измерват личностните характеристики на реалния кандидат. В доклада получавате анализ на степента на съответствие на реалния кандидат с идеалната според вас личност за конкретната позиция.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *