Емоционалната интелигентност е "нещо" във всеки от нас, което е доста неуловимо и трудно може да бъде описано. Тя засяга начина, по който управляваме поведението си, как се справяме със сложните социални ситуации и как вземаме лични решения, за да постигаме положителни резултати в живота си.

В това обучение няма да ви давам насоки какво трябва да правите в живота си и какви резултати трябва да постигате. Тези неща са специфични за всеки човек и вие си ги знаете.

Целта на обучението е да разберете как да използвате ефективно един мощен ресурс – вашите емоции, за да постигате това, което искате, с лекота и удоволствие.

Познаването и управлението на собствените емоции и тези на останалите хора повишава значително успеха и удовлетворението ни от живота.

Сигурно сега се чудите, как точно се случва това?

Ще ви помоля да си представите, че трябва да правите планински преход, в който искате от точка А да стигнете до точка Б. Пред  вас е планински масив, който има много върхове и падини.

Имате избор – можете да тръгнете по права линия, което изглежда като най-прекия път към вашата цел. В този случай ще трябва да се качвате и слизате, качвате и слизате многократно през всички хълмове и върхове.

Или можете да направите предварителна подготовка и да забележите, че има река, която минава покрай вашата крайна цел и ако вървите покрай нейното корито ще стигнете до целта си като се движите доста по-хармонично и без върхови натоварвания.

Кой от двата пътя ще изберете?

Ако искате еднократно да тествате своите способности можете да изберете пресечената местност. Но ако трябва да минавате през трудни терени всеки ден, до края на живота си, едва ли бихте предпочели по-трудния маршрут.

И за да не се чудите какво общо има изкачването на планината с емоционалната интелигентност нека ви кажа.

ВСЕКИ ОТ НАС ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ Е В НЯКАКВО ЕМОЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Доста често емоционалните ни състояния са като върховете и падините в планината – ту сме положителни и щастливи, ту сме тъжни и непродуктивни.

Ако избираме винаги трудния маршрут, прекарвайки по-голямата част от времето си в негативни състояния ще губим огромно количество енергия и време по пътя към нещата, които искаме да постигнем. 

Емоционално интелигентния подход към ситуациите в живота ни е като пътя покрай реката – вървим към целта си и едновременно с това се наслаждаваме на това пътуване.

Емоционалната интелигентност е набор от умения, които ни помагат да вървим към целта си и да постигаме резултатите, които искаме с по-малко усилия и с много повече удовлетвореност и удоволствие докато го правим.

Как да разберете дали това обучение е за вас?

Много е лесно. Направете теста по-долу. Вижте изброените твърдения и честно отговорете дали са валидни за вас.

 • Много лесно се стресирам.
 • Изпитвам трудност да отстоявам себе си.
 • Трудно мога да опиша емоциите, които изпитвам.
 • Бързо правя предположения за мотивите на другите и съм убеден/а в мнението си.
 • Нервен/нервна съм.
 • Когато допусна грешка дълго време се самонаказвам.
 • Често се чувствам неразбран/а.
 • Често действам импулсивно под въздействието на емоцията.
 • Не си позволявам да съм гневен/а.
 • Често обвинявам другите за начина, по който се чувствам.
 • Лесно се обиждам.

Ако на по-голяма част от твърдения сте отговорили  с „Да, това е вярно за мен”, това означава, че имате нужда да усъвършенствате своите умения в областта на емоционалната интелигентност.

Погрешно се смята, че да си емоционално интелигентен означава да потискаш своите емоции и винаги да си мил и усмихнат. Хората с висока емоционална интелигентност не потискат емоциите си. Те ги използват като мощен ресурс, какъвто всъщност те са.

Емоционалната интелигентност е набор от умения, чрез които да управляваш своите емоции така, че да постигаш най-добрите възможни резултати и да разрешаваш ситуациите, в които се намираш по най-положителния начин.

Може би се питате какви точно са уменията на емоционално интелигентните хора. Ето някои от тях:

 • Познават себе си, познават своите емоции и знаят как емоционалните им състояния влияят на поведението им
 • Имат обективна самооценка и уважават себе си
 • Знаят своите граници и могат да отстояват себе си
 • Имат конструктивно, положително и проактивно мислене
 • Разбират какво ги мотивира и могат да се мотивират за постигането на целите си
 • Имат добро ниво на самоконтрол
 • Разбират емоционалните състояния на другите и разчитат езика на тялото
 • Могат да общуват качествено
 • Изграждат доверие във взаимоотношенията си
 • Могат да разрешават конфликтни ситуации
 • Емпатични са и могат да се поставят на мястото на другия
 • Успешно работят в екип

В обучението „Емоционалната интелигентност – мощен ресурс за постигане на резултати” ще научите как всички тези умения водят до отключване на вашия потенциал за постигане на по-високи резултати и успех във вашия живот. Но това не е всичко. Ще получите и множество техники, чрез които да развиете всички тези умения.

Емоционалната интелигентност е факторът, 

който допринася с 58% към постигане на успех в живота. 

Моята мисия в това обучение е да ви помогна да използвате мощния ресурс на емоциите си във ваша полза и да постигате резултатите, които искате в живота си.

 ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ Е ФАКТОРЪТ,

КОЙТО ДОПРИНАСЯ С 58% към ПОСТИГАНЕ НА УСПЕХ В ЖИВОТА

ВИЕ В КОЯ ОТ ГРУПИТЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ?
 
АКО ИСКАТЕ:
 • Да установявате по-лесно контакт с другите
 • Да общувате по-ефективно
 • Да управлявате конфликтите в живота си много по-умело
 • Да вземате решения, които са добри за Вас
 • Да се справяте много по-добре със стреса и напрежението
 • Да имате обективна представа за себе си и здравословно самочувствие
 • Да разрешавате много по-лесно трудни житейски ситуации
 • Да работите по-добре в екип
 • Да не „затъвате“ в мрачни мисли и настроения
 • Да сте устойчиви на житейските предизвикателства
 • И много повече да успявате в живота си
Можете да повишите нивото си на емоционална интелигентност ОЩЕ СЕГА.

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ В ТОВА ОБУЧЕНИЕ

МОДУЛ 1  МОДУЛ 2 МОДУЛ 3 МОДУЛ 4 МОДУЛ 5

МОДУЛ 1 

Модул 1 Какво означава да си емоционално интелигентен

 • Колко вида интелигентност има всеки един от нас
 • Както точно представлява емоционалната интелигентност
 • Каква е разликата между ЕИ и класическата интелигентност
 • По какъв начин ЕИ влияе директно на резултатите, които постигате в живота си
 • Кои са четирите основни области на ЕИ
 • Кои са уменията, които трябва да развиете, за да повишите емоционалната си интелигентност

МОДУЛ 2

Модул 2 Как да бъдете емоционално интелигентни в отношението към самите себе си

 • Какво означава да познавате себе си
 • Как да се опознаете по-добре
 • От какво се състоят вашите преживявания
 • Какви са видовете емоции
 • Как да разпознавате собствените си емоции
 • Как емоциите ви влияят върху вашето състояние
 • Как да изградите обективна представа за самите себе си
 • Как да повишите самоуважението си
 • Каква е връзката между емоциите, ценностите и вярванията ви
 • Как да постигнете комфорт с емоциите си
 • Как да използвате емоциите си за постигане на целите си

МОДУЛ 3

Модул 3 Как да управлявате и мотивирате себе си

 • Какво означава да се самоконтролирате
 • Какво можете и какво не можете да контролирате
 • Какво е емоционално интелигентен самоконтрол
 • Каква е разликата между самоконтрол и самоуправление
 • Кои са основите на самоуправлението
 • Как да разберете по-добре какво ви мотивира
 • Кои са трите нива на вътрешните ви процеси, които влияят върху мотивацията ви
 • Как да повишите увереността в себе си
 • Как да се сами да повишите собствената си мотивация
 • Каква е връзката между мислите и емоциите ви
 • Как да опознаете мисловните си модели
 • Как да се освободите от мисловните модели, които ви ограничават.

МОДУЛ 4

Модул 4 Как да бъдете емоционално интелигентни в отношенията си с другите

 • Как да разбирате по-добре света на другите
 • Какви са начините по които си взаимодействате с другите
 • Как да разпознавате невербалните сигнали за състоянието на другите
 • Какво да наблюдавате в поведението на другите
 • Как да разпознавате емоциите на другите
 • Как да разчитате позата на тялото, изражението на лицето и очите на другите
 • Как ви влияят взаимоотношенията с другите (обмен)
 • Как да повишите положителните си емоции при взаимодействието с другите
 • Какво е емпатия и как помага на взаимоотношенията ви
 • Как да развиете своята емпатия

МОДУЛ 5

Модул 5 Как да изграждате трайни и пълноценни взаимоотношения в живота си

 • Как да бъдете себе си, докато сте с другите
 • Кои са „капаните” във взаимоотношенията и как да ги разпознавате
 • Как вашите очаквания влияят на връзките ви
 • Как да изградите доверие
 • Как да общувате качествено с другите
 • Как да овладявате конфликтите в живота
 • Как да се научите да поставяте граници и да казвате НЕ
 • Как да приемаме и да отправяме критика без да нарушим взаимоотношенията си с другите
 • Как да работите добре в екип

КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ ТОВА ОБУЧЕНИЕ

Преминавайки през това обучение вие:

Ще познавате и разбирате себе си по-добре

Ще знаете какви умения повишават вашата емоционална интелигентност

Ще разбирате собствените си емоции и емоциите на другите

Ще имате набор от стратегии за справяне с различни лични и житейски предизвикателства

Ще разполагате с инструменти, с които да подобрите взаимодействието си с другите

КАК И КОГА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КУРСА

„ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ”

е онлайн видео курс и е достъпен за курсисти по всяко време в Интернет.

Курсът е с продължителност 5 седмици.

В началото на всяка седмица, на имейла си, ще получавате връзка към следващия модул от обучението, заедно със задачи за изпълнение до следващата седмица.

 

обучението стартира на 10.07.2017г.

Лектор:  ДИАНА ГОСПОДИНОВА

Сертифициран лайф и бизнес коуч, консултант по бизнес управление с над 13 години практика, управител на Център по мениджмънт, онлайн предприемач създател на „Мениджмънт академия”, асоцииран член на Международния институт по коучинг и менторство, член на Коучинг асоциация България и член на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата Стара Загора. https://www.facebook.com/DianaGospodinovaLifeBusinessCoach/

+ 2 БОНУСА НА СТОЙНОСТ 70 ЛЕВА!!!

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

"САМОПОЗНАНИЕТО - БАЗА ЗА ЕФЕКТИВНО САМОУПРАВЛЕНИЕ"

запис на УЕБИНАР

"КАК ДА СЕ НАУЧИМ ДА ОБИЧАМЕ СЕБЕ СИ"

Вижте малка част от отзивите на участниците в нашите онлайн обучения:

Десислава:“Благодаря за уебинара, изключително полезна информация.”
stela: “Доста детайлно разгледахме темата и схемата с последователните стъпки ми бяха най-полезни, както и отговорите на поставените въпроси.”
marriy80: “Беше много полезноо  Благодарности”,
Невена: “Благодаря, беше ми изключително полезно!”
Катя: “И аз благодаря! Наистина полезна и добре поднесена информация!”
Милка: ”Искрено благодаря! изложението и съдържанието беше наистина на ниво!”
Петя: ”Диана, страхотна сте! Поздравления!”
Венета: “Сърдечно благодаря за прекрасно поднесеното съдържание!”
Невена: “Бях на ваш уебинар, благодаря, за това, което правите. Благодаря Ви, искрено и от сърце!”
Ива: “Уебинарът беше много полезен! Бяхте прекрасна! Благодаря!”

Още мнения на наши клиенти можете да видите тук.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ПАКЕТА С ВКЛЮЧЕНИ БОНУСИ?

*ГАРАНЦИЯ

Покупката на тази програма е с 0 лв. риск за вас. Толкова сме уверени, че тя ще ви хареса и ще бъде полезна, че сме готови да ви върнем пълната сума в 30 дневен срок, в случай, че го пожелаете.