Мисия

Център по мениджмънт  е организация създадена през 2003г. с мисия да подпомага своите клиенти да изградят успешни и ефективни мениджърски екипи, да обучи специалисти в областта на мениджмънта и да подпомогне фирмите да увеличат пазарната си стойност и печалба, чрез ефективно управление.

Визия

Ние сме малка, компетентна и гъвкава организация, която се интересува клиентите и да постигат своите лични и бизнес цели. Нашият стремеж е Център по мениджмънт да бъде предпочитан съветник и партньор съпътстващ растежа на фирми, които залагат на непрекъснато усъвършенстване на управленските подходи и повишаване на ефективността на бизнес процесите си.

Ценности

Ние вярваме, че:

 • Хората са най-ценния ресурс на всяка организация, че те са ключа към успеха и силата на конкурентното предимство.
 • Потенциала на индивидите и организациите да откриват нови посоки за развитие и усъвършенстване на себе си и света, който ги заобикаля е неограничен и може да бъде използван градивно.
 • Ученето и усъвършенстването през целия живот е приоритет на успешните хора и организации.
 • Почтенността в отношенията е печелившия подход в бизнеса.
 • Доверието е най-ценния актив на всяко успешно партньорство.

За нас

 • 13 години работа по реални проблеми на бизнеса и с изключително висока оценка от клиентите ни за практическата полза от нашата работа.
 • Над половината от клиентите ни продължават да са наши клиенти след приключване на първия проект, по който сме работили заедно.
 • Разнообразен опит на консултантите ни в различни браншове – производство на мебели, търговия на едро и дребно, каталожна търговия, логистика, строителство, производство на храни, заведения за хранене, туризъм, производство на фуражи, инвестиционно консултиране, счетоводни и финансови услуги, строителна механизация и транспорт.
 • Широка бизнес компетентност на екипа ни обхващаща – стратегия и планиране, анализ на дейността, организационни структури и длъжности, анализ и реинженеринг на процеси, политики и системи свързани с ефективността на изпълнението на персонала,  управление на промяна.
 • Над 60 проекта за организационно и екипно усъвършенстване и развитие.
 • Онлайн обучителна платформа „Мениджмънт академия” разработена от екипа на Център по мениджмънт.

Екип:

Екипът на Център по мениджмънт се състои от експерти, които разбират бизнеса в неговата цялостност, сложност и комплексност. Компетентността на консултантите се изгражда прецизно и е фокусирана върху области, които са основни за бизнеса и доброто им управление води до успех.

Ние сме с ясното съзнание, че в бизнеса доброто решение е това, което може да се осъществи на практика и води до постигане на желаните резултати. Решенията, които предлагаме на нашите клиенти са проверени от всички важни аспекти, които определят успешното им прилагане на практика. Специфичните умения на екипа свързани с управление на проекти и промяна правят това възможно.

Диана Господинова - Център по мениджмънт

Диана Господинова
управител на Център по мениджмънт Стара Загора
направление „Бизнес развитие”
Life and Business Coach

Области на компетентност: стойност за клиентите, бизнес модели, организационна архитектура, бизнес процеси, организационна култура, развитие на мениджърски екипи, управление на проекти и промяна.

Лидия Тодорова - Център по мениджмънт

Лидия Тодорова
старши консултант
направление „Човешки капитал”

Области на компетентност: организационна архитектура, бизнес процеси, организационна култура, управление на изпълнението на служителите, системи за подбор, възнаграждение, атестация, управление на проекти и промяна.

Мая Георгиева - Център по мениджмънт

Мая Георгиева
старши консултант, психолог
направление „Човешки капитал”

Области на компетентност: фирмена култура и идентичност, управление на изпълнението на служителите, системи за подбор, възнаграждение, атестация, управление на проекти и промяна.

Без име2

Биляна Михайлова
експерт финансово управление

Области на компетентност: финанси, счетоводство, данъчна политика, системи за вътрешен контрол, управление на паричния поток, бюджетиране, разработване на бизнес планове.

Партньорства

За да обезпечим разбирането на спецификата на конкретния бранш на нашите клиенти, ние си партнираме със специалисти в различни браншове.

Членства:

Коучинг асоциация БългарияIICM-ASSOC_250ТПП Стара Загора

Списък с наши клиенти и мнението им за работата с нас можете да видите ТУК>>

С практиката на Център по мениджмънт Стара Загора можете да се запознаете ТУК>>

Детайли за компанията:
Център по мениджмънт Стара Загора
ул. “Света Троица” 169, ет.4
Карта как да ни намерите.
Контакти:
тел./факс: 042 /621990, 0898 926476
e-mail: contact@mcentersz.com
web: www.mcentersz.com