Бизнес обучение

Как да въведете новите служители бързо и лесно в работата

Практически курс за мениджъри

въведете новите служители бързо и лесно

Какво печелите когато въвеждате новите служители бързо в работата?

Печелите по-висока производителност, повече качествено обслужени клиенти, повече време на менторите за текущите им задължения, служители, които са удовлетворени от постигнатото и разбира се пари.

В това обучение ще получите практични и приложими подходи за създаването на механизъм, чрез който бързо и лесно да въвеждате новоназначените хора в работата и да ги превръщате в ефективни служители.

Освен това ще получите конкретни насоки по ваши специфични казуси и готови шаблони, които ще ви помогнат да внедрите веднага наученото в практиката си.

Липсата на подготвени кадри на пазара на труда принуждава работодателите да търсят и наемат хора с потенциал, които след това да обучат. Предизвикателството пред фирмите да скъсят времето от наемането на нови хора до момента, когато тези хора да станат пълноценни и ефективни служители става все по-голямо.

въведете новите служители бързо и лесно

Без ефективен механизъм за въвеждане и подготовка на новоназначените служители бизнесът намалява своята производителност. Това важи с пълна сила и за сферата на услугите, където непълноценният служител може да коства на фирмата загубата на клиенти.

 • Колко е времето, в което можете да си позволите да плащате заплата на новоназначения служител без той да е подготвен да изработва достатъчно и качествено необходимите продукти и услуги?
 • Колко месеци въвеждане на новоназначения служител може да си позволи вашия бизнес, докато разберете дали човекът може или не може да достигне нужното ниво на производителност?

Дългогодишните ми наблюдения в бизнеси от различни браншове показва, че фирмите подценяват процеса на въвеждане на новоназначените и в много от случаите очакват човекът сам да се справи, да докаже своите качества и да се впише бързо във фирмата. И това беше добър подход, докато натискът на средата и липсата на кадри не бяха толкова големи. Сега обаче нещата са различни.

 

Липсата на механизъм за бързо въвеждане и обучение на новоназначените струва на бизнеса пари, които често не се виждат, а просто изтичат между пръстите като пясък.

Представете си, че сте наели нов човек за 700лв. месечна заплата, като очаквате на третия месец той да заработва и да носи на фирмата 2000лв месечен принос, но в същото време нямате проследимост и измеримост за неговия принос. Шест месеца по-късно разбирате, че той едва заработва собствената си заплата. Каква загуба ще е генерирала фирмата съвсем неусетно за тези шест месеца?

При неефективна система за въвеждане на служителите говорим най-вече за пропуснати ползи и затова някак цената за въвеждането на нови служители остава невидима.

В конкретния случай, който разглеждаме, за 6 месеца ще имаме пропуснати приходи около 4000лв, защото приноса на служителя е покривал само неговата собствена заплата.

Ако се задълбочим ще разберем, че сме загубили още пари, като например от времето, което пълноценните служители са отделили, за да обучават новия човек. Ако тяхната производителност е намаляла с 10% за шест месеца, при месечен принос 4000лева, това може да са над 2500 лева  пропуснати приходи.

Ако добавим и стойността на негодната продукция или допуснати грешки по време на дългия въвеждащ период пропуснатите приходи ще станат още повече.

А представете си, че в един и същи момент въвеждате да кажем трима нови служители, цената на неефективната система за въвеждане ще нарасне три пъти.

Всички тези разходи доста често остават скрити, но съвсем реално намаляват печалбата на фирмата.

Какво може да се направи?

 

Да се създаде ефективен механизъм за въвеждане и обучение на новите служители, чрез който процесът да отнема оптимално време, предвидени разходи и ясни ангажименти на ангажираните в него.

За да стане бързо и лесно въвеждането на новите служители трябва да се вземат предвид три компонента:

 1. Изискванията на длъжността,

 2. Знанията, уменията и личността на новия служител към момента на наемането и

 3. Свързващото звено – ментора, носителят на знанието за длъжността, изискванията на работата и фирмените правила

В обучението ще получите задълбочено разбиране, практически насоки и готови инструменти, чрез които да подобрите ефективността на процеса на въвеждане на новите служители в трите основни компонента и във връзките между тях.

Въпросите, на които ще отговорим са:

 • Кои са ключовите аспекти на длъжността и защо е важно да се фокусирате върху тях?
 • Как да приложите процесния подход при анализа на длъжността и защо ви е необходимо да го направите?
 • Как да определите вътрешните и външните клиенти, за които изпълнителят на длъжността работи?
 • Какви са добрите резултати, които служителят на тази длъжност трябва да изработи за своите клиенти?
 • Как да изясните бързо какъв трябва да е профилът на подходящия човек за тази длъжност?
 • Как да проверите доколко новия служител отговаря на този профил?
 • Как да разработите персонален план за бързото въвеждане на конкретния служител в работата?
 • Каква е ролята на ментора и защо е толкова важна?
 • Какви знания и умения трябва да имат ефективните ментори и как да ги обучите?
 • Как да не губите фокуса и да постигнете оптималния срок за въвеждане на нови служители в работата?

Защо да се запишете в това обучение:

Защото ще получите яснота и задълбочено разбиране за най-важните елементи на системата за въвеждане в работата

Ще получите систематизирани и конкретни указания

как да подобрите ефективността на всеки един от компонентите

Ще получите готови формуляри и шаблони,

които ще ви улеснят при разработване система на въвеждане във фирмата

Ще получите техники и идеи,

чрез които да оптимизирате сегашния си процес

Ще научите как да създадете механизъм,

който да ви осигури оптимално време за въвеждане на новоназначените служители

Ще получите насоки по конкретен ваш казус

от консултант с дългогодишен опит в различни браншове

Ето какво ще правим заедно…

Ще имаме три седмици, в който ще разгледаме трите основни компонента на ефективния механизъм за въвеждане на нови служители в работата.

Всяка седмица ще получавате достъп до обучителните материали по съответния компонент, а накрая на седмицата ще имаме уебинар на живо, в който ще обсъждаме конкретни казуси на участниците и всякакви възникнали въпроси.

В уебинарите на живо ще получите подробни указания как да използвате предоставените шаблони в практиката си. Проведените уебинари се добавят в обучителните материали.

Програмата е изцяло онлайн. Всички участници ще имат достъп завинаги до всички учебни материали, включително и добавените и актуализирани такива от следващи издания на курса.

По време на курса /три седмици/ ще можете да задавате своите въпроси към преподавателя по всяко време по имейл или във фейсбук групата на курса.

За кого е подходящо обучението:

За мениджъри на екипи, за мениджъри човешки ресурси, за мениджъри по управление на качеството, за собственици и управляващи мениджъри на малки и средни фирми, за консултанти по управление на човешки ресурси, за ръководители на проекти и мениджъри на направления, ментори и служители, които искат да бъдат ментори.

Съдържанието на обучението по седмици е следното:

Модул 1 Длъжността като процес с определени резултати

Кои са ключовите процеси в длъжността?
Кои са клиентите, които използват резултатите от длъжността?
Анализ на резултатите от длъжността с принципа на Парето.

Модул 2 Човекът зад длъжността

Анализ на компетентностите необходими за постигане на ключовите резултати.
Личностни характеристики на идеалния кандидат за длъжността.
Проверка на входящото ниво на новоназначения служител.

Модул 3 Добрият ментор – ключът към бързия преход от нов до пълноценен служител

Ролята на ментора – цели, функции, отговорности.
Профил на добрия ментор.
Как да подготвите добри ментори.
План за въвеждане на новия служител в длъжността.

С какво ще ви бъде полезно това обучение

Ще разберете в дълбочина трите основни компонента на ефективния механизъм за въвеждане на служителите в работата
Ще се фокусирате върху най-важните аспекти от длъжността, онези които генерират същинския принос към бизнеса
Ще се научите бързо да идентифицирате какво е нивото на настоящите качества и умения на кандидата спрямо желаните
Ще знаете как да подготвите своите ментори, за да бъдат ефективни в тази роля
Ще обвържете всичко научено в единна система, която можете да приложите веднага в работата си.

Ако всичко това ви звучи полезно и усещате необходимост да повишите компетентността си в тази област, тогава разгледайте ценовите възможности за включване в обучението и изберете най-подходящата за вас.

Водещ на обучението

1-1

Диана Господинова – професионален коуч, бизнес консултант и автор на програма за личностна трансформация„Коучинг клуб“

Диана е икономист, мениджър, консултант на малки и средни фирми, бизнес и лайф коуч, специалист по емоционална интелигентност и сертифициран ТЕС практик.

Тя е работила 3 години като управляващ мениджър на производствено предприятие в областта на хранително-вкусовата промишленост с персонал 70 души и като управител на търговски обект, мебелен център, на площ 5000кв.м

В собствената си фирма, с търговско наименование Център по мениджмънт, Диана работи над 16 години като бизнес консултант на малки и средни фирми от различни браншове – мебелно производство, строителство, хотелиерство, вериги за бързо хранене, металообработване, производство на фуражи, агенции за недвижими имоти, спедиция и други.

Тя има изпълнени успешно над 100 бизнес проекта за управление на персонала, оптимизация на бизнес процеси, системи за управление, бизнес стратегии, управление на промяна, внедряване на ERP системи, оптимизация на организационни структури и други.

Отзиви

Цена

След направена поръчка, разполагате с 4 работни дни да извършите плащането.

Гаранция за удовлетвореност

Гаранция за вашите пари от Център по мениджмънт

При подготовката на всяка програма на Център по мениджмънт даваме най-доброто от себе си в стремежа си да ви бъдем максимално полезни.

Въпреки това, ако – поради каквато и да е причина – вие не сте доволни от програмата, в която сте се включили, имате нашата гаранция, че ще ви възстановим пълната сума на таксата за участие, която сте заплатили, без да ви задаваме въпроси.

Достатъчно е да го заявите до 30 дни от извършване на плащането.

Кога започва програмата?

Програмата е достъпна за вас онлайн във всеки един момент.

Често задавани въпроси

Какво ще се случи след като закупя курса?

Ще изчакате до настъпването на обявената начална дата на обучението. При поръчката вие вече ще сте създали свой профил в сайта. На обявената начална дата ще получите имейл с указания и достъп до обучителните материали.

Ако не мога да присъствам на уебинарите на живо ще има ли запис?

Да, всички уебинари се записват и се добавят към материалите на курса в сайта.

По имейл ли ще ми изпращате материалите?

Не. Всички материали се качват в сайта на Център по мениджмънт. Със закупуването на курса ви се създава личен профил в сайта. Влизайки в своя профил вие имате достъп до всички закупени курсове.

Мога ли да ползвам материалите след като приключат трите седмици на обучението?

Да. Всеки участник в курса получава доживотен достъп до материалите, през своя профил в сайта на Център по мениджмънт. Шаблоните и работните формуляри можете да свалите на своите компютри и директно да ги попълвате

Ако имам въпрос към кого мога да се обърна?

През цялото време на курса имате достъп до преподавателя като можете да задавате своите въпроси по имейла.

Имате още въпроси?

Пишете ми на имейл: dgospodinova@mcentersz.com

Или се обадете на: 0898 92 64 76

 

Създайте ефективен механизъм за въвеждане на нови служители в работата и спестете време, усилия и пари на бизнеса си.

въведете новите служители бързо и лесно

Направете го още сега. Включете се в обучението.