Осъществете промяната и постигнете желаните от вас резултати максимално бързо и ефективно чрез коучинг услугите на „Център по мениджмънт”.

Коучинг услугите на „Център по мениджмънт” помагат на клиентите да постигнат по-широко осъзнаване на възможностите пред себе си, да развият себе си в различни области, значително по-лесно да отстранят от пътя си препятствията, които им пречат и да постигат целите си с лекота.

Коучинг услугите на „Център по мениджмънт” са обособени в две групи Коучинг по житейски въпроси и Бизнес коучинг

коучинг по житейски въпроси

Услугите в тази група са насочени главно към саморазвитието на клиента и/или към разрешаване на житейски ситуации и проблеми на клиента.

Специализирани коучинг услуги

Коучинг услуги

Специализираните коучинг услуги са насочени към повишаване на себепознанието на клиента, като включват изследвания на личността чрез утвърдени психологически инструменти и коучинг подход за открояване на възможностите пред клиента на база на получените резултати.

Специализираните коучинг услуги на „Център по мениджмънт” са:

 • Открийте кои са основните принципи във вашия живот
 • Опознайте различните аспекти на вашата личност
 • Научете кои са силните ви страни и как да ги използвате
 • Открийте как си взаимодействате с другите и със самите себе си

Свържете се с нас за да разберете повече.

Тематичен коучинг

Тематичният коучинг по житейски въпроси предлаган от „Център по мениджмънт” включва темите:

 • Изяснете целите в различните области от живота си
 • Подредете приоритетите в живота си
 • Освободете се от навик, който ви пречи
 • Освободете се от вярване, което ви ограничава
 • Преодолейте конфликт, който ви измъчва
 • Съставете собствена програма „Здраве”
 • Подобрете отношенията с човек (с хора) в живота си
 • Направете промяна в живота си и продължете напред

Тематичен коучинг може да се прави и по житейска тема и/или проблем посочен от клиента.

Свържете се с нас за да разберете повече.

Бизнес коучинг услуги

При бизнес коучингът предлаган от „Център по мениджмънт” се работи със ситуации и/или проблеми в областта на бизнес управлението.

Коучинг за предприемачи и мениджъри

Коучинг услуги

Работата на предприемачите и на мениджърите е изпълнена с много разнообразни и сложни ситуации, в които трябва да се вземат отговорни решения. Тази специфика на служебните задължения изправя хората на тези позиции пред множество изпитания. Коучинг услугите на „Център по мениджмънт” за предприемачи и мениджъри са базирани на дълбокото разбиране на предизвикателствата пред които те са изправени. Тематичният коучинг може да включва изброените по-долу области или други заявени от клиента:

 • Създайте баланс между работата и личния си живот
 • Подредете приоритетите в работата си
 • Намалете несигурността в бизнеса си
 • Вземайте трудни решения без колебания
 • Създайте добри отношения със служителите си
 • Разрешавайте конфликти с лекота
 • Създайте си план за почивка и зареждане

Свържете се с нас за да разберете повече.

 Коучинг за служители

Бизнес коучингът за служители обикновено се възлага от ръководителите и е фокусиран изключително върху целите на работата. Основните области, в които помагаме на бизнес ръководителите в работата им със служителите са:

 • Повишаване на резултатите на служител в определена област.
 • Преодоляване на междуличностен конфликт
 • Промяна на нежелано поведение
 • Преодоляване на съпротива за промяна

Свържете се с нас за да разберете повече.

 Групов бизнес коучинг

В определени ситуации, коучинг процесът е подходящ и за работа с група от хора. „Център по мениджмънт” предлага на своите клиенти групов бизнес коучинг по следните теми:

 • Сработване на членовете на екипа
 • Обединяване на екипа около една цел

Свържете се с нас за да разберете повече.

 

За да прецените дали предлаганите коучинг услуги могат да ви помогнат за вашата конкретна ситуация или проблем можете:

 • Да се запознаете със същността на коучинг подхода в материалите на тема „Коучинг” в сайта ни
 • Да се свържете с нас на посочените контакти  и да получите отговор на всички въпроси, които ви вълнуват